Stanislav Pallo PETOS
Ľudovíta Bešeňovského 60/75
034 83  Bešeňová

Tel.: +421 918 149 077
E-mail: ajkapallova@gmail.com

IČO: 17792169
DIČ 021669000  
č.OU-RK-OZP-2023/005377-2
č. živnostenského registra 505-2506
V Ružomberku 15.05.2023 

Bankové spojenie

Účet na meno Stanislav Pallo, VÚB banka, Štúrova 19,
031 31  Liptovský Mikuláš
číslo účtu : IBAN SK59 0200 0000 0048 0082 4153
SWIFT KÓD : SUBASKBX

Kontaktné údaje
Meno a priezvisko
Adresa
Telefón
E-mail
Počet osôb
Začiatok pobytu
Koniec pobytu
Poznámka
Overovací kód
(veľkými písmenami)
Click for new image
Online rezervácia ubytovania